ბანერი
ხელნაწერი: ... (S-4975) გადამწერი: უცნობი წელი/საუკუნე: XIX ს-ის...