ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრების მცხეთური ნუსხა...
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრების მცხეთური ნუსხა...