ბანერი
ხელნაწერი: აფხაზ მეფეთა ისტორია (H-1283) გადამწერი: ქუთათის...