ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრების  ჟამთა აღმწერელის...