ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრების ფალავანდიშვილისეული...
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრების ფალავანდიშვილისეული...
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრების ფალავანდიშვილისეული...