ბანერი
ხელნაწერი: მოქცევაჲ ქართლისაჲს ჭელიშური რედაქცია...