ბანერი
ხელნაწერი: ანტონ I, საქართველოს მოკლე ისტორია...