ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება, დადიანისეული ნუსხა...
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება, დადიანისეული...