ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება (ჭალაშვილისეული ნუსხა)...
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება (ჭალაშვილისეული...