ბანერი
ხელნაწერი: ანტონ I, საქართველოს ისტორია (S-2518) გადამწერი:...