ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
1942
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, ანა დედოფლისეული ნუსხა
შექმნის თარიღი წლიდან
1942
შექმნის თარიღი წლამდე
1942
შექმნის ადგილი
თბილისი
ავტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ავტორის სქესი
მამრ.
ავტორის დაბადების ადგილი
ქუთაისი
ავტორის დაბადების თარიღი
1895-10-14
ავტორის საცხოვრებელი ადგილი
თბილისი
ავტორის განათლება
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ავტორის პროფესია
ისტორიკოსი, ქართველოლოგი
გამომცემელი
ს. ყაუხჩიშვილი
გამოცემის ადგილი
თბილისი
გამოცემის თარიღი
1942
რედაქტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
გვერდების რაოდენობა
398
წვდომა
თავისუფალი
უფლებამოსილი ორგანიზაცია
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია – ისტორიის ინსტიტუტი
შენიშვნები
ტექსტი მოამზადა ფილოლოგიის განყოფილებამ. გამოცემას სათაურს ერთვის - „საქართველოს ისტორიის ორიგინალური წყაროები A. ისტორიკოსები". გამოცემას ახლავს ანა დედოფლისეული ნუსხის (S-795) ფოტოები.