ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
1953
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრების ძველი სომხური თარგმანი
შექმნის თარიღი წლიდან
1953
შექმნის თარიღი წლამდე
1953
შექმნის ადგილი
თბილისი
ავტორი
ილ. აბულაძე
ავტორის სქესი
მამრ.
ავტორის დაბადების ადგილი
სოფელი ზემო საქარა
ავტორის დაბადების თარიღი
1901-11-24
ავტორის საცხოვრებელი ადგილი
თბილისი
ავტორის განათლება
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ავტორის პროფესია
ქართველოლოგი, არმენოლოგი
გამომცემელი
ილ. აბულაძე
გამოცემის ადგილი
თბილისი
გამოცემის თარიღი
1953
რედაქტორი
აკ. შანიძე
გვერდების რაოდენობა
349
წვდომა
თავისუფალი
გამავრცელებელი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი
უფლებამოსილი ორგანიზაცია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი
შენიშვნები
წიგნი შედგება შემდეგი ნაწილებისგან: წინასიტყვაობა გვ. 6-7; ქართლის ცხოვრების ძველი სომხური თარგმანი გვ. 01-032; „ქართლის ცხოვრება“ (ტექსტები) გვ. 1-256; დანართი: მხითარ აირვანელი გვ. 257-261; ლექსიკონი გვ. 262-322; საძიებელი საკუთარ სახელთა გვ. 323-343.