ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
1946
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ცხოვრებაჲ და მოქალაქეობაჲ ღირსისა და მოციქულთა სწორისა ნეტარისა ნინოჲსი
შექმნის თარიღი წლიდან
1946
შექმნის თარიღი წლამდე
1946
შექმნის ადგილი
თბილისი
გამომცემელი
ს. ყუბანეიშვილი
გამოცემის ადგილი
თბილისი
გამოცემის თარიღი
1946
გვერდების რაოდენობა
488
წვდომა
თავისუფალი
გამავრცელებელი
სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
შენიშვნები
წიგნი სულ 488 გვერდია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ტექსტი დაწერილია გვერდებზე: 216-231.