ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
1906
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, მარიამ დედოფლისეული ვარიანტი
შექმნის თარიღი წლიდან
1906
შექმნის თარიღი წლამდე
1906
შექმნის ადგილი
თბილისი
ავტორი
ე. თაყაიშვილი
ავტორის სქესი
მამრ.
ავტორის დაბადების ადგილი
ლიხაური, ოზურგეთის მაზრა
ავტორის დაბადების თარიღი
1863-01-03
ავტორის საცხოვრებელი ადგილი
თბილისი
ავტორის განათლება
პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი ბერძნულ-ლათინურ ენათა განხრით
ავტორის პროფესია
ისტორიკოსი, არქეოლოგი, ხელოვნებათმცოდნე
გამომცემელი
ექვთიმე თაყაიშვილი
გამოცემის ადგილი
თბილისი
გამოცემის თარიღი
1906
რედაქტორი
ე. თაყაიშვილი
გვერდების რაოდენობა
993
გამავრცელებელი
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება
უფლებამოსილი ორგანიზაცია
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება