ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
1962
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ნიკო დადიანის ქართველთ ცხოვრება
შექმნის თარიღი წლიდან
1962
შექმნის თარიღი წლამდე
1962
შექმნის ადგილი
თბილისი
გამომცემელი
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია
გამოცემის ადგილი
თბილისი
გამოცემის თარიღი
1962
რედაქტორი
ილ. აბულაძე
გვერდების რაოდენობა
283
წვდომა
თავისუფალი
უფლებამოსილი ორგანიზაცია
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია
შენიშვნები
ტექსტი გამოსცა, წინასიტყვაობა, გამოკვლევა, კომენტარები, საძიებლები და ლექსიკონები დაურთო შ. ბურჯანაძემ