ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
1902
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ცხოვრება წმიდა ნინოსი
შექმნის თარიღი წლიდან
1902
შექმნის თარიღი წლამდე
1902
შექმნის ადგილი
თბილისი
გამომცემელი
გამოცემა საეკლესიო მუზეუმისა #10.
გამოცემის ადგილი
ტფილისი: სტამბა არ. ქუთათელაძისა, ნიკ. ქუჩა 21.
გამოცემის თარიღი
1902
გვერდების რაოდენობა
52
შენიშვნები
ავტორი - მღ.პ. კარბელაშვილი. წიგნი არის პატარა ზომის, რომელიც გადმოწერილია მეთერთმეტე-მეთორმეტე საუკუნის ხელნაწერიდან, რომლის ავტორად მიჩნეული არსენ ბერი.