ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
1849
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, დასაბამითგან მეათცხრამეტე საუკუნემდე
ავტორი
მ. ბროსე
ავტორის სქესი
მამრ.
ავტორის დაბადების ადგილი
პარიზი
ავტორის დაბადების თარიღი
1802-02-05
ავტორის პროფესია
ქართველოლოგი, არმენოლოგი
ავტორის მიერ გამოყენებული დიალექტი
უცნობია
გამოცემის ადგილი
სანკტპეტერბურღი
გამოცემის თარიღი
0000
ტომების/ნომრების რაოდენობა
2
გვერდების რაოდენობა
484
წვდომა
თავისუფალი
უფლებამოსილი ორგანიზაცია
მეცნიერებათა აკადემია