ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-2453
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-2453
ხელნაწერის სახელწოდება
ცხოვრება და მოქალაქეობა ღირსისა და მოციქულთა სწორისა ნეტარისა ნინოსი
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

უცნობია


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

უცნობია


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია გაკრული ხელით, არაა დაცული ხაზების წყობა


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
16.5
სიმაღლე
21.5
მინაწერები

24r: ქ. ღვთის მშობელი ყოვლად პატიოსანნი

დედა ქალწული მშვენიერი შროშანნი

მას ახარებდა ანგელოზი ფრთოსანნი

შენგან იშვების მეფე  გვირგვინოსანი

და მას მონებენ მეფენი მრავალ ყმოსანი

24r: ქ. მოვიდა მარხვა უბიწო დედა იგი სიწმინდისა თვალ უხილავად შემასმენელი.

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ქაღალდი, ლურჯი ფერის. ხელნაწერი ჩასმულია ყავისფერ მუყაოს ყდაში. 


ფურცლების რაოდენობა
26
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი არის უხეშად რესტავრირებული. ზოგ ადგილას რესტავრაციის ქაღალს დაფარული აქვს წარწერებიც კი. ზოგიერთ ფურცლებზე შეინიშნება ფურცლის გაყვითლებისაგან ნაწერის გაფერმკრთალება. ხელნაწერის პირველივე ფურცელის კიდე მოხეულია და მოჩანს დაწერილი სიტყვის ასოების მხოლოდ ზედა დასაწყისი ადგილები. ხელნაწერში დაუწერელია 24-ე, 25-ე, და 26-ე ფურცლები.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერი დანომრილია ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო).


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

იანვარსა იდ ცხოვრება და მოქალაქეობა ღირსისა

და მოციქულთა სწორისა ნეტარისა ნინოსი გვაკურთხ

ენ მამაო  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ესრეთ განაგეს

ქართლისა ეკლესიათა წესი და ქცევა და ესრეთ არს ვიდრე დღე

ინდელად დღედმდე სადიდებელად მამისა ძისა და წმინდისა სულ

ისა რომლისა არს დიდება უკუნითი უკუნისამდე ამინ  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
23r