ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
Q-337.4a
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
Q
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
Q-337.4a
ხელნაწერის სახელწოდება
ირაკლი მეორის ცხოვრება
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია გაკრული ხელით, არაა დაცული ხაზების სისწორე.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
17
სიმაღლე
21.5
მინაწერები

 მინაწერები არ აქვს

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
რვეული
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

უყდო და ჩასმულია მუყაოს საქაღალდეში. 

ქაღალდს აქვს ჭვირნიშანი ямг Ј я , რომელის მიხედვითაც ხელნაწერი თარიღდება. (1801-1806); 


ფურცლების რაოდენობა
2
ხელნაწერის მდგომარეობა

დაზიანებული 


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

რექტო-ვერსო


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

და მისაშველებლად გაგზავნა და თვით მეფე ირაკლი კახეთს წავიდა ჯარე

ბის გამოსაყვანათ ლეკთაც თიღვა ვეღარ აიღეს შემოეცალნენ თი

 ღვას გამობრუნდნენ და პატარა ლიახვს გამოღმა თარეში გამოუშვეს 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

და იყო ამა მადნების მუშაობითა. საქ

ართველო სარგებლობასა დიდსა 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
2r
ხელნაწერის კავშირი სხვა ხელნაწერებთან

ხელნაწერში წარმოდგენილია ორი ფრაგმენტი: მეფობა ირაკლი მეორისა (შდრ.: „ქართლის ცხოვრება, ნაწილი მეორე, სპბ, 1854,გვ.487-488) და იმავე ომან ხერხეულიძის, მეფე ირაკლის, ისტორიის მეორე ფრაგმენტი (შდრ.: „ქართლის ცხოვრება. II,გვ.499-500).