ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-1283
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-1283
ხელნაწერის სახელწოდება
აფხაზ მეფეთა ისტორია
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
ქუთაისი
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1701
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1800
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი გადაწერილია კონსტანტინე მეფის დაკვეთით. 


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია გაკრული ხელით.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
23
სიმაღლე
35
მინაწერები

337v: უკანის მელქისედეკ დაჯდა


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ხელნაწერს აქვს ტყავში ჩასმული ხის ყდა.


ფურცლების რაოდენობა
340
ხელნაწერის მდგომარეობა

აკინძული, ყდაში ჩასმული


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

დანომრვა ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო)


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ქ. სახელითა მღ~ჲთა მე კონსტანტინე მეფემან ძემან სულკ~ხეულის ბაგრატ

აფხაზთა მეფისამან ვპოე საჭურჭლესა ქუთათის ქუთათის მდივანი

მეფეთა შინა ეწერა სახელები მეფეთა და დაძველებულ იყო და ახლად გარდავა 

წერინე. 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
336r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ქ~კს დაიჭირეს ფრანგთა იჱ~ლიმი

სახლი და დიდი სიხარული შეიქნა ს~დ საქ~ვანო შიგან პ~ლნი მეფენი ესენი არიან ამათ  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
337v
ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
..(H-1283)
შექმნის თარიღი წლიდან
1701
შექმნის თარიღი წლამდე
1800
შექმნის ადგილი
ქუთაისი