ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
Rt 22-1
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ფოტოსაცავი
კოლექციის სახელწოდება
Rt
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
Rt 22-1
ხელნაწერის სახელწოდება
საქართველოს ისტორია
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელის აღწერა

ხელნაწერი შესრულებულია ლამაზი, ნაწრთობი ხელით. გვხვდება მრგავლი ასოები გადაბმების გარეშე, სასვენი ნიშნები და ქარაგმები.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული. სათაურების, აბზაცების, საკუთარი სახელებისა და ა.შ დასაწყისები ასომთავრულით 


მინაწერები

1 ზედა აშია: ანტონ კათალიკოსის ისტორია

2 მარცხნივ: [..]კაბელ 1.1

2 მარცხნივ: [...]ბელ. 1.2.

3 მარჯვნივ: || ატ[...]

5 მარჯვნივ: უკა[...]18

9 მარჯვნივ: 5

11 მარჯვნივ: იცხ. 18 1[..], სონა. 8.2., საჯ. 5.7, ეფე. 19.3, ეშთ. 32.7, სონავ 7.3

16 მარცხნივ: ს~ნ. 88.37

18 მარცხნივ: ეფე[.....]

22 მარცხნივ: იმ. 1.17


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
ფრაგმენტი
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ფოტოს ქაღალდი


ფურცლების რაოდენობა
11
ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

დანომრვა გვერდების მიხედვით


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ისსა მაღალ მსვლელობას ღენარალ მაიორს ივან ლეოვიჩს ყიზლარის კამენდანტს ჶროინდორჶ-

ს. 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

|| ~ ეუფესა მას საუკუნეთასა უხრწნელსა, უხილავსა, მხოლოსა ბრძენსა ~ა,

პატივი დიდება

უკუნითი უკუნისამდე

ამინ:- 

 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
22