ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-2518
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
ხელნაწერის სახელწოდება
საქართველოს ისტორია
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1701
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1800
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

უცნობია


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

უცნობია


ხელის აღწერა

ტექსტი შესრულებულია ლამაზი, ნაწრთობი ხელით. გვხვდება სასვენი ნიშნები და ქარაგმები. 


სკრიპტის აღწერა

ტექსტი შესრულებულია ნუსხურად. გვხვდება ასომთავრული ანბანის გამოყენების შემთხვევებიც: სათაურში, ქვესათაურებში, აბზაცების დასაწყისში, საკუთარი სახელების დასაწყისში და ა.შ.

 

    


სიგანე
10
სიმაღლე
15
მინაწერები

თავფურცელი: S-2518 სტ გადავეცი წერაკითხვის საზოგადოების წიგნთ-საცავს მე ექვთიმე თაყაიშვილმა


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
ფურცლების რაოდენობა
44
ხელნაწერის მდგომარეობა

წიგნი, მუყაოს ტვიფრული მწვანე ყდით, დაზიანებული, სარესტავრაციო


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერს აქვს მხოლოდ ერთი, ბეჭდური დანომრვა


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

ფურცლების სწორი თანმიმდევრობა


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ႫႨႱႱႠ_ႫႠႶႠ ႫႱႳႪႤႪႭႡႠႱႠ ႶႤႠႬႠႰ-

ႠႪ ႫႠႤႭႰႱ_ႪႤႭႥႨႹႱ ႷႨႦ

ႪႠႰႨႱ ႩႠႫႤႬႣႠႰႱ ႴႰႭႳႬႣႭႴႱ​.


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

~ მეუფჱსა მას საუკუნეთასა, უხრწნელსა,

უხილავსა, მხოლოსა ბრძენსა

~ა,პატივი და დიდება უ

კუნითი უკუნისამ

დე ამინ:  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
43