ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-138
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე. 

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-138
ხელნაწერის სახელწოდება
ქსნის ერისთავთა ისტორია
გვერდი, რომელზეც გვხვდება სახელწოდება
1r
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია გაკრული ხელით


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
17.5
სიმაღლე
22
ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
რვეული
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ყდის გარეშე


ფურცლების რაოდენობა
4
ხელნაწერის მდგომარეობა

3v - 4r გვერდები დაუწერელია


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

რექტო, ვერსო

 


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ქსნის ერისთავთათჳს

ერისთავნი არა იყუნენ მებატონედ თჳსთა საერისთავოთა შ~ა ა~დ იყუნენ

მოხელედ მჰსგავსად გუბერნატორთა დრომდე შეიწროებისა სპარსთა მიერ


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ნამდვილ არ იპოება და ამისთჳ არ არის ცნობილი თუ ვისგან არის

ესე წერილი.


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
3r