ხელნაწერი: ... (W-27)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.
ხელნაწერი: ... (ქუთაისური ხელნაწერი 7)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.
ხელნაწერი: ... (H-2074)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVI-XVII სს.
ხელნაწერი: ... (S-4997)
გადამწერი:
აზნაური მოსე ყორღანოვი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (A-855)
გადამწერი:
გიორგი ორბელიანი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (A-530)
გადამწერი:
იოსებ კუპელაძე
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (A-656)
გადამწერი:
მწერალი მიქიაშვილის მოწაფე (ხელმწიფის ნიკოლოზის ბრძანებით, სასულიერო ცენტრი, ქუთაისი)
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ტარიელისაგან ინდოთ მეფის სიკვდილის ცნობა (A-654)
გადამწერი:
ორბელიანის მოურავი დავით ივანეს ძე ამირაძე; კრებულის საწყისი ნაწილის გადამწერია: იუსუფამ ზანდუკელი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (H-1090)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (H-167)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (H-2052)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (H-2055)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (H-422)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (H-741)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (H-742)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (H-743)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (Q-376)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (Q-622)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (Q-797)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (S-4699)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.

Pages