ხელნაწერი: ... (H-3061)
გადამწერი:
გივი თუმანიშვილი
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (Q-296)
გადამწერი:
მანანა
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (H-2610)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (H-461)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (H-740)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (H-925)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (H-964.A)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (Q-1335)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (Q-779)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (S-2304)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (S-3077)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (S-5006)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVIII ს.
ხელნაწერი: ... (A-363)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.
ხელნაწერი: ... (H-3249)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.
ხელნაწერი: ... (Q-1082)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.
ხელნაწერი: ... (Q-261)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.
ხელნაწერი: ... (Q-930)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.
ხელნაწერი: ... (S-1418)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.
ხელნაწერი: ... (S-4499)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.
ხელნაწერი: ... (W-17)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.

Pages