ქვეკორპუსის განსაზ.

ქვეკორპუსის განსაზღვრა

სახელწოდება: ***
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: მზია ხეთაგური
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პოეზია
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: [უსათაურო ლექსი (ეს ფოთლები შრიალებენ)]
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: თამარ კალატოზი
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პოეზია
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: [უსათაურო ლექსი (შენს მშვიდ თვალებში)]
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: დალილა ბედიანიძე
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პოეზია
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: [უსათაურო ლექსი (როგორც შემთვრალი სკომოროხი)]
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: რაულ ჩილაჩავა
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პოეზია
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: აღუ
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: ერლომ ახვლედიანი
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პროზა
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: ბაკურიანი – 71
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ჟანრი: პროზა
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: გამოღვიძება
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: ხუტა გაგუა
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პოეზია
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: სამაგიერო
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: მირონ ხერგიანი
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პროზა
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: ცხოვრება იდიოტისა
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: რიუნოსკე აკუტაგავა
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პროზა
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: „ავანთოთ შუქი ჩვენ-ჩვენი ხვედრი“
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: გურამ გვერდწითელი
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პროზა
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: დრო და პოეტი
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: გიორგი ხუხაშვილი
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პროზა
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: ოდისეა
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: ჰომეროსი
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პოეზია
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: ჰიმნი საქართველოს
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: ეთერ სახვაძე
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პოეზია
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: [უსათაურო ლექსი (ახლა მინდორში...)]
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: იზა გოცაძე
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პოეზია
ტიპი: ნაბეჭდი
სახელწოდება: [უსათაურო ლექსი (ქარი შეხვდება...)]
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება: ცისკარი
ავტორი: იზა გოცაძე
გამომცემელი: საქ. კკ ცკ-ის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 1971წ.
ჟანრი: პოეზია
ტიპი: ნაბეჭდი

Pages