მცირე რამ "ვეფხისტყაოსნისა" და შოთა რუსთაველის შესახებ
ავტორი:
ლ. იზორია
წელი:
2009 წ.
კატეგორია:
Book
ვეფხისტყაოსნის მზისმეტყველება
ავტორი:
ვ. ნოზაძე
წელი:
1957
კატეგორია:
Book
"ვეფხისტყაოსნის" ძირითად გამოცემათა [1966-1996 წწ.] ვარიანტები
ავტორი:
ვ. ნოზაძე
წელი:
2000
კატეგორია:
Book
გამომცემლობა:
"ვეფხისტყაოსნის" აკადემიური ტექსტის დამდგენი კომისია
შოთა რუსთაველი და მისი პოემა
ავტორი:
ნ.ნათაძე, ს.ცაიშვილი
წელი:
1966
კატეგორია:
Book
გამომცემლობა:
განათლება
ვეფხისტყაოსნის გადამწერნი
ავტორი:
ლ. ტატიშვილი
წელი:
2000 წ.
კატეგორია:
Book
გამომცემლობა:
კოპენჰაგენი
ვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორი
ავტორი:
პ. რატიანი
წელი:
1975
კატეგორია:
Book
გამომცემლობა:
მერანი
ვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორი
ავტორი:
ა. აბჟანდაძე
წელი:
1994
კატეგორია:
Book
გამომცემლობა:
მერწყული
ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება
ავტორი:
ზ. გამსახურდია
წელი:
1991
კატეგორია:
Book
გამომცემლობა:
მეცნიერება
ვეფხისტყაოსნის ავტორის მსოფლმხედველობისათვის
ავტორი:
კ. ცინცაძე
წელი:
1966
კატეგორია:
Book
გამომცემლობა:
მეცნიერება