1
2
3
4
5
შოთა რუსთაველი და მისი პოემა
ავტორი:
ნ.ნათაძე, ს.ცაიშვილი
წელი:
1966
კატეგორია:
Book
გამომცემლობა:
განათლება
"ვეფხისტყაოსნის" ძირითად გამოცემათა [1966-1996 წწ.] ვარიანტები
ავტორი:
ვ. ნოზაძე
წელი:
2000
კატეგორია:
Book
გამომცემლობა:
"ვეფხისტყაოსნის" აკადემიური ტექსტის დამდგენი კომისია
ხელნაწერი: ... (W-27)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.
ხელნაწერი: ... (W-17)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.